Comparteix:

Convocatòria

Resol. 1239/2014, concurs lector (732)


Us informem que en data 22 d'octubre de 2014 ha estat publicada al DOGC, la resolució núm. 1239/2014 de 7 d'octubre, per la qual es convoca un concurss públic per a la contractació d'una plaça de professorat Lector.

Aquesta convocatòria es fa a l'empara del que disposa l'article 207 dels Estatuts i de l'acord 18/2014, el document informatiu del Consell de Govern 34/03 de 2014, de informació sobre la convocatòria de places de professorat lector i l'acord 188/2014 del Consell de Goern, pel qual s'aprova la modificació de la convocatòria de provisió de la plaça LEC-8/732/2014.

A continuació disposeu de les dades de la convocatòria, així com un calendari dels diferents terminis del procés de selección, en cas de dubte disposeu dels canals propis del nostre Servei.

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Formularis 

CALENDARI

 • Període de presentació de sol·licituds
  de data 23 d'octubre a data 6 de novembre de 2014
 • Període de presentació documentació curricular (historial acadèmic i professional i pla de treball)
  de data 23 d'octubre de 2014 a data 21 de novembre de 2014
 • Relació provisional de persones ademesos i excloses
  Publicació: 13 de novembre de 2014
 • Període de presentació de reclamacions a la relació provisional de persones admeses i excloses
  de data 14 de novembre de 2014 a data 24 de novembre de 2014
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses
  Publicació: 26 de novembre de 2014
 • Període de resolució dels concursos
  Han d'estar resolts abans del 12 de desembre de 2014
 • Període per presentar reclamacions contra la proposta de contractació
  10 dies naturals des de la publicació de la proposta de contractació al tauler de d'anuncis de les comissions.
 • Presentació documentació persones guanyadores
  EL Servei de Personal es posarà en contacte amb vosaltres mitjançant correu electrònic per especificar la documentació a aportar i la data de signatura del contracte.

  A efecte de comunicacions i altres incidències, les comissions d’accés tenen la seu al Servei de Desenvolupament Professional, planta 3 de l’edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona. Es poden enviar per correu electrònic a l’adreça sdp.concursos@upc.edu, a l’assumpte s’hi ha d’especificar “Concursos PDI Laboral Temporal- Lector”.