Comparteix:

192-102 i 192-103

Tècnic/a de taller i laboratori

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la places 2 places de Tècnic/a de taller i laboratori 
Codis places 192-102 i 192-103
Unitat UTG Campus Terrassa
Perfil genèric Tècnic/a de taller i laboratori nivell 2
Grup 2
Complement lloc de treball N
Jornada Partida
Perfil específic de les places (requisits i competències)

Perfil 192-102 (annex 1 de les bases)

Perfil 192-103 (annex 2 de les bases)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-1818/222

Publicada: 29/5/2023


Publicació DOGC núm.8925 (català)

Publicación DOGC núm. 8925 (castellano)

Termini de presentació de sol·licituds

Del 30 de maig al 13 de juny de 2023

Accediu al formulari del registre electrònic i adjunteu la documentació requerida a la base quarta de la convocatòria

Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-2148/267

Publicada: 19/6/2023

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 28 de juny

Titulacions equivalents als certificats de nivell de català

Motius d'exclusió als processos selectius

Llista definitiva de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-2377/290

Publicada: 3/7/2023

Convocatòria a la prova de coneixements de llengua catalana

Convocatòria a prova de català 

Publicada: 27/6/2023

Membres del tribunal

Maria Mercedes Jiménez Lara

Daniel Guerrero Verdú

Carla Mateo Lagé

Carlos Río Cano

Jose Marín Sierra

Data constitució tribunal 5 de juliol de 2023 a les 12:30 hores de forma telemàtica
Resultat prova coneixements de llengua catalana

Valoracions prova de català.

Publicada: 7/7/2023

Criteris de valoració prova i convocatòria a la primera part de la prova de les dues places

Criteris de valoració de la prova i entrevista i convocatòria a la primera part de la prova

Publicada: 26/7/2023

Valoració primera part de la prova i convocatòria a la segona part de la prova de les dues places

Valoració de la primera part de la prova i convocatòria a la segona part de la prova de les dues places 

Publicada: 14/9/2023

Convocatòria a entrevista En cas de superar la prova de les dues places, l'entrevista es farà el mateix dia
Valoració segona part de la prova i qualificacions finals Valoració de la segona part de la prova i qualificacions finals

Publicada: 2/10/2023

RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 103_SAiP_PTGAS-2023-3373/28

Publicada: 2/10/2023