Comparteix:

Resol. 619/2020 del 15 d'abril

Us informem en data 21 d'abril de 2020 ha estat publicada al DOGC la resolució núm. 619/2020 de 15 d'abril, per la qual es convoca un concurs per a la contractació de professorat agregat (reservat a investigadores/investigadors que hagin finalitzat el programa Ramón y Cajal i amb el certificat I3 corresponent).

Aquesta convocatòria es fa a l'empara del que disposa l'article 207 dels Estatut, l'Acord del Consell de Govern CG/2020/01/23, de 27 de febrer, pel qual s’aprova la convocatòria de concursos de selecció de la categoria de professorat agregat.

A continuació disposeu de les dades de la convocatòria, així com un calendari dels diferents terminis del procés de selecció, en cas de dubte disposeu del correu electrònic concursos.pdi.apo@upc.edu.

 

Dades de la convocatòria
(concurs a la categoria de professorat agregat)

 • Període de presentació de sol·licituds
  (inclou la documentació curricular -
  historial acadèmic i professional i projecte docent i investigador)
  termini: de l'1 al 12 de juny de 2020 
 • Com presentar la sol·licitud (base 3 de la convocatòria)
 • Relació provisional de persones admesos i excloses
  Data de publicació: 19 de juny de 2020
    • Període de presentació d'al·legacions  a la relació provisional de persones admeses i excloses
     Data prevista: del 20 al 29 de juny de 2020
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses
  Data de publicació: 1 de juliol de 2020
 • Període de resolució dels concursos
  Les comissions de selecció disposaran de 15 dies hàbils per a la realització dels concursos a partir del dia següent de la publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses.
  Del 2 al 22 de juliol de 2020
 • Signatura del contracte
  El Servei de Personal contactarà amb les persones candidates proposades mitjançant correu electrònic per informar de la convocatòria de la signatura del contracte així com de la necessitat de presentar alguna documentació que sigui necessària per a la seva contractació.

A efecte de comunicacions i altres incidències, les comissions d’accés tenen la seu a l'Àrea de Personal i Organització, planta 3 de l’edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona. Es poden enviar per correu electrònic a l’adreça concursos.pdi.apo@upc.edu, a l’assumpte s’hi ha d’especificar “Concursos PDI Laboral permanent -Agregat”.