Comparteix:

Tauler d'anuncis comissions

UPC-LE-211-013-1 / UPC-LE-211-013-2 
perfil: enginyeria aeroespacial 
profile: aerospace engineering

UPC-LE-211-015 
perfil: expressió gràfica arquitectònica
profile: architectural graphic expression

UPC-LE-211-017 
perfil: enginyeria de la construcció  
profile: Construction engineering

UPC-LE-211-019 
perfil: màquines i motors tèrmics  
profile: Heat engines

UPC-LE-211-021 
perfil: enginyeria de sistemes  
profile: systems engineering

UPC-LE-211-023 
perfil: enginyeria i infraestructura dels transports  
profile: transport engineering and infrastructure

UPC-LE-211-030 
perfil: resistència de materials i estructures a l'enginyeria  
profile: strength of materials and structures in engineering

 


 

UPC-LE-211-014 
perfil: construccions i estructures arquitectòniques 
profile: architectural constructions and structures

UPC-LE-211-016 
perfil:  enginyeria química
profile: Chemical Engineering


UPC-LE-211-018 
perfil: mecànica de fluids 
profile: fluid mechanics

UPC-LE-211-020 
perfil: estadística i investigació operativa
profile: statistics and operational research


UPC-LE-211-022 
perfil: teoria
i història de l'arquitectura  
profile: theory and history of architecture

UPC-LE-211-029 
perfil: mecànica dels medis continus i teoria
d'estructures  
profile: mechanics of continuous media and theory of structures